Skip to main content

Refund policy

30 dages returret 

Når du handler online og på Meandmybox.com/.dk, har du ret til 30 dages returret, hvilket betyder, at du skal informere os om, at du ønsker at annullere ordren og derefter returnere produktet til os.


Fortrydelsesretten starter den dag, du modtager ordren. Hvis perioden udløber på en fridag, forlænges din frist til næste arbejdsdag.


For at fortrydelsesretten kan være gyldig, må der ikke være brud på emballagen, og du skal informere os senest 14 dage efter modtagelsen af produktet.Returnering af varer


Hvis du ønsker at annullere ordren, skal du gøre følgende:

 

1. maile din ordrebekræftelse til hello@meandmybox.com og skrive hvilke produkter du ønsker returneret

2. vi bekræfter med en returlabel, som du skal bruge til at sætte på en forsvarlig forsendelse

3. du sender produktet retur, og når vi modtager produktet*, refunderer vi beløbet med de samme betalingsmidler, som du brugte til den første transaktion. Hvis du har betalt med kreditkort, vil beløbet blive refunderet det samme kreditkort.

4. Produktet skal returneres til følgende adresse:


Box ApS

co/ Garant

Att: retur
Roskildevej 150
2500 Valby


Ved returnering skal du sikre dig, at produkterne er forsvarligt forseglet. Du er ansvarlig for pakken/produkterne, indtil vi modtager dem. Behold derfor postkvitteringen samt spor- og sporingsnummer.


Vigtigt ift. returnering
Vi forventer, at du sender produkterne så hurtigt som muligt efter at have givet besked om annullering af købet, og du skal returnere produkterne senest 14 dage efter annulleringen.


Vær venlig at bemærke, at vi ikke accepterer pakker, der sendes med tjenesten kontant ved levering eller uden levering direkte på adressen.  


Refundering


*Når du har modtaget produkterne, tjekker vi dem, og du får refunderet det beløb, du betalte ved købet.


Vi foretager refusionen med de samme betalingsmidler, som du brugte til den første transaktion. Hvis du har betalt med kreditkort, vil beløbet blive refunderet det samme kreditkort.Bemærk


Du kan miste dit købsbeløb, helt eller delvist på grund af værdiforringelse af produktet, hvis du faktisk er begyndt at bruge produktet, det blev beskadiget, mens du var ansvarlig for produktet, du håndterede produktet på en anden måde end nødvendigt for dig at bestemme typen, kvaliteten og funktionen, du ikke har handlet i henhold til begrænsningerne i fortrydelsesretten med hensyn til forsegling, produkttype osv.